Bokmässan 2019

2019-08-27

Här finns programmet för Medelhavsinstitutens presentationer i eddy.se ab:s monter, B05:70, under Bokmässan i Göteborg. Programmet kan även laddas ned i pdf-format.

Fredrik Tobin talar om etruskernas vardagsliv på Bokmässan i Göteborg 2018.

Torsdag 26/9

13:30–13:50 Nya svenska utgrävningar i det antika Kalaureia

Varför växte en stad fram vid en viktig Poseidonhelgedom under slutet av 300-talet f.Kr.? Svenska utgrävningar ger nya rön kring en antik stadsbildning på den grekiska ön Poros.

Medverkande: Anton Bonnier (Svenska institutet i Athen, Uppsala universitet).

Läs mer: rapporter och artiklar om utgrävningarna på Kalaureia finns öppet tillgängliga på http://ecsi.se/tag/kalaureia/. En presentation av projektet finns på Atheninstitutets hemsida, www.sia.gr.

Fredag 27/9

11:00–11:20 Staden Rom och guidebokens historia

Hur uppstod guideboken som genre? Vad berättar äldre guideböcker om dåtidens resenärer, och kan man använda en 400 år gammal guidebok än idag?

Medverkande: Anna Blennow (Svenska institutet i Rom, Göteborgs universitet) och Magnus Bremmer (Stockholms universitet, Bildningspodden, Magasinet Anekdot).

Läs mer: resultaten från Anna Blennows forskningsprojekt ”Topos och topografi. Staden Rom och guidebokens födelse” (finansierat av Riksbankens jubileumsfond och baserat vid Svenska institutet i Rom) presenteras i boken Rome and the guidebook tradition, tillgänglig via https://doi.org/10.1515/9783110615630. Magasinet Anekdot finns på http://anekdot.se.

11:30–11:50 Nya svenska utgrävningar i det antika Kalaureia

Varför växte en stad fram vid en viktig Poseidonhelgedom under slutet av 300-talet f.Kr.? Svenska utgrävningar ger nya rön kring en antik stadsbildning på den grekiska ön Poros.

Medverkande: Anton Bonnier (Svenska institutet i Athen, Uppsala universitet).

Läs mer: rapporter och artiklar om utgrävningarna på Kalaureia finns öppet tillgängliga på http://ecsi.se/tag/kalaureia/. En presentation av projektet finns på Atheninstitutets hemsida, www.sia.gr.

16:00–16:20 Pompeji – plötslig död och evig fascination

Var Pompejis undergång 79 e.Kr. så ögonblicklig som det framställts? Och varför har vi varit så fascinerade av stadens öde?

Medverkande: Henrik Boman (Svenska institutet i Rom, Göteborgs universitet).

Läs mer: information om det svenska Pompejiprojektet finns på http://pompejiprojektet.se/. Se även http://ecsi.se/tag/pompeii/ för artiklar och böcker om Pompeji, utgivna av Svenska institutet i Rom.  

Lördag 28/9

11:00–11:20 Den svenska Cypernexpeditionen

Naturvetenskapliga metoder manifesterar långväga interkulturella förbindelser under bronsåldern.

Medverkande: Peter M. Fischer (Publikationsnämnden vid de svenska instituten i Athen och Rom, Göteborgs universitet).

Läs mer: rapporter från den svenska Cypernexpeditionens utgrävningar finns öppet tillgängliga på http://ecsi.se/tag/hala-sultan-tekke/. Se även http://www.fischerarchaeology.se/

13:30–13:50 Antika androner, bysantinska korsvägar, osmanska panoramavyer och tankar om dagens Turkiet

Fyra nya böcker från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul presenteras.

Medverkande: Olof Heilo (Svenska forskningsinstitutet i Istanbul).

Läs mer: information om Istanbulinstitutets publikationer finns på http://www.srii.org/Page/Publications.

14:00–14:20 Det antika Hermion – staden på tröskeln till dödsriket

Den grekiska staden Hermion utmärkte sig genom sina många och ovanliga helgedomar. Svenska arkeologer använder ny teknik för att kartlägga och dokumentera ett dolt stadslandskap.

Medverkande: Henrik Gerding (Svenska institutet i Athen, Lunds universitet).

Läs mer: en presentation av projektet finns på Atheninstitutets hemsida, www.sia.gr.

16:00–16:20 Digitala etrusker: Svenska institutet i Rom och Centrum för digital humaniora

Från grävdagböcker, kataloger och rekonstruktionsteckningar till kartor, nätverk och virtual reality-modeller. Vilka är möjligheterna med ett digitalt etruskerarkiv?

Medverkande: Jonathan Westin (Svenska institutet i Rom, Göteborgs universitet).

Söndag 29/9

11:00–11:20 Italienskt måleri på Nationalmuseum – 300 år av samlande

Italian Paintings. Three Centuries of Collecting är del 1 av två resonerande kataloger över italienskt måleri i Nationalmuseum.  Projektet nystartar hösten 2019 med del 2.

Medverkande: Johan Eriksson (Svenska institutet i Rom, Nationalmuseum, Uppsala universitet).

11:30–11:50 Istanbul: staden i världens mitt

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul presenterar två böcker ur sin serie Transactions.

Medverkande: Olof Heilo och Elisabeth Özdalga (Svenska forskningsinstitutet i Istanbul).

Läs mer: information om serien Transactions finns på http://www.srii.org/Page/Transactions.

Medelhavsinstitutens böcker visas upp i eddy.se ab:s monter under Bokmässan i Göteborg 2018.

No Comments

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial